Про УДМС


Документи


Україна


Нормативна база 

Октябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Архіви

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 405/2011

Питання Державної міграційної служби України

1. Затвердити Положення про Державну міграційну службу України (додається).

2. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству культури України, Державному комітету України у справах національностей та релігій забезпечити належне виконання функцій, які належали названим органам до набрання чинності цим Указом і передаються до повноважень Державної міграційної служби України, до завершення формування системи її органів.

3. До законодавчого врегулювання організації та діяльності Державної міграційної служби України:

для забезпечення виконання покладених на Державну міграційну службу України завдань з реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній міграції, а також притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, утворити у Міністерстві внутрішніх справ України підрозділ міліції міграційного контролю загальною граничною чисельністю 1500 одиниць, функціонально підпорядкувавши його Державній міграційній службі України.

Установити, що:

підрозділ міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України фінансується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для здійснення заходів з протидії нелегальній (незаконній) міграції, а також інших коштів, що передбачаються для Державної міграційної служби України;

структура, штатний розпис та кошторис підрозділу міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України затверджується Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Головою Державної міграційної служби України;

начальник (заступники начальника) підрозділу міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України та керівники його структурних підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Головою Державної міграційної служби України. Інші працівники підрозділу міліції міграційного контролю та його територіальних органів призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, що затверджується спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України;

на працівників міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України поширюється дія Закону України «Про міліцію» та Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114;

положення про підрозділ міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України затверджується спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України.

4. Кабінету Міністрів України в місячний строк:

вирішити питання розміщення та матеріально-технічного забезпечення Державної міграційної служби України;

вирішити питання щодо передачі в установленому порядку до сфери управління Державної міграційної служби України підприємств та установ, необхідних для забезпечення здійснення її функцій;

подати в установленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання організації та діяльності Державної міграційної служби України;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям у двомісячний строк ужити в межах компетенції заходів щодо забезпечення функціонування територіальних органів і підрозділів Державної міграційної служби України.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти в забезпеченні функціонування територіальних органів і підрозділів Державної міграційної служби України.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 2 Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»;

статтю 1 Указу Президента України від 7 серпня 2001 року № 596 «Питання організації виконання Закону України «Про імміграцію».

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

6 квітня 2011 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 6 квітня 2011 року №405/2011

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну міграційну службу України

1. Державна міграційна служба України (ДМС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – Міністр).

ДМС України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

2. ДМС України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України (далі – Міністерство), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ДМС України є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії  нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

4. ДМС України відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру для погодження і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) проводить аналіз міграційної ситуації в Україні, проблем біженців та інших категорій мігрантів, розробляє поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань;

3) здійснює у межах компетенції провадження з питань прийняття/припинення громадянства України та подає відповідні документи на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства, а також забезпечує виконання рішень Президента України з питань громадянства;

4) приймає відповідно до законодавства рішення про встановлення належності до громадянства України, оформлення набуття громадянства України та їх скасування;

5) готує пропозиції щодо визначення квоти імміграції на календарний рік;

6) приймає рішення про надання дозволу на імміграцію, відмову в його наданні та скасування такого дозволу;

7) бере участь у межах, визначених законодавством, у вирішенні питань трудової міграції та питань, пов’язаних із навчанням в Україні іноземців та осіб без громадянства;

8) здійснює оформлення і видачу іноземцям та особам без громадянства запрошень для в’їзду в Україну, документів для тимчасового перебування або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, студентських квитків студентам із числа іноземців та осіб без громадянства, вилучає ці документи та проставляє в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства, відмітки про заборону в’їзду в Україну в передбачених законодавством випадках;

9) приймає рішення про скорочення строку перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні, видворення, у тому числі у примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства з України, заборону в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи, пов’язані з видворенням іноземців та осіб без громадянства з України;

10) здійснює оформлення і видачу громадянам України, які постійно проживають в Україні, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, затримує видачу та вилучає ці документи у передбачених законодавством випадках;

11) здійснює ідентифікацію громадян України, які втратили документи, що посвідчують особу;

12) є замовником робіт зі створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

13) виконує функції замовника з розроблення зразків, виготовлення та постачання бланків паспортних та інших документів, що посвідчують особу;

14) збирає, аналізує та узагальнює інформацію про наявність у державах походження біженців та шукачів інших форм захисту в Україні умов, за яких такий захист надається;

15) приймає рішення про надання, втрату, позбавлення і скасування статусу біженця та інших форм захисту в Україні;

16) вживає у межах компетенції заходів зі сприяння реалізації прав біженців та інших категорій мігрантів;

17) здійснює оформлення і видачу посвідчення біженця, посвідчення особи, якій надано інші форми захисту в Україні, а також інших документів, передбачених законодавством України для даних категорій осіб;

18) забезпечує функціонування пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

19) проводить ідентифікацію біженців та осіб, які звернулися за захистом в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу;

20) здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, веде відповідні реєстраційні обліки;

21) надає передбачені законодавством відомості до Державного реєстру виборців та органам Державної податкової служби України;

22) забезпечує формування центральної, регіональних та місцевих баз персональних даних фізичних осіб у передбачених законом випадках, а також інших баз даних, формування яких є необхідним для виконання покладених на ДМС України завдань;

23) здійснює відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції, іншим порушенням міграційного законодавства;

24) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань громадянства, міграції, біженців, осіб, які потребують інших форм захисту, реєстрації фізичних осіб та реадмісії, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України;

25) здійснює відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії  нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, у випадках, передбачених законодавством, притягає порушників до адміністративної відповідальності;

26) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС України;

27) виконує у межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

28) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

29) здійснює інші правозастосовчі і правоохоронні повноваження на основі і на виконання Конституції та законів України;

30) здійснює інші повноваження на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

5. ДМС України  з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті ДМС України, головних управліннях (управліннях) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні органи), управліннях, відділах (секторах) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі – територіальні підрозділи), на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат ДМС України та на керівні посади в її територіальних органах і територіальних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату та її територіальних органів та територіальних підрозділів;

3) контролює діяльність територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС України;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДМС України, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

5) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю ДМС України, його територіальних органів і територіальних підрозділів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДМС України;

7) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) організовує ведення діловодства та архіву в апараті ДМС України відповідно до встановлених правил.

6. ДМС України для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) проводити перевірки стану додержання органами виконавчої влади, громадянами, підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів і вносити пропозиції щодо усунення причин їх порушення цих вимог.

7. ДМС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через головні управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

ДМС України здійснює свої повноваження щодо виконання завдань із реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній міграції, а також із притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, як безпосередньо, так і через підрозділ міліції міграційного контролю Міністерства.

8. ДМС України під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

9. ДМС України у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою ДМС України.

10. ДМС України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова ДМС України:

1) очолює ДМС України, здійснює керівництво її діяльністю;

2) забезпечує виконання ДМС України та її територіальними органами  і територіальними підрозділами Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, доручень Міністра, скасовує рішення територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС України;

3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, та розроблені ДМС України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

4) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи ДМС України, заходи щодо реалізації  основних напрямів  та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

5) звітує перед  Міністром про виконання  річного  плану роботи ДМС України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності  ДМС України,  її  територіальних органів та територіальних підрозділів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) вносить Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

7) затверджує  за  погодженням  з Міністром структуру апарату ДМС України, затверджує положення про структурні підрозділи апарату ДМС України;

8) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату ДМС України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату ДМС України;

9) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності  працівників ДМС України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів ДМС України, які є юридичними особами, затверджує положення про них;

10) утворює в межах граничної чисельності працівників ДМС України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Міністром та Кабінетом Міністрів України територіальні органи  ДМС України як структурні підрозділи апарату ДМС України;

11) затверджує структуру і граничну чисельність працівників територіальних органів у межах граничної чисельності ДМС України, а також їх штатний розпис і кошторис;

12) призначає на посади за погодженням із Міністром керівників територіальних органів ДМС України та їх заступників, звільняє з посад керівників територіальних органів ДМС України та їх заступників;

13) призначає на посади та звільняє з посад керівників територіальних підрозділів ДМС України та їх заступників;

14) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;

15) забезпечує взаємодію ДМС України зі структурним підрозділом Міністерства, визначеним Міністром, відповідальним за взаємодію з ДМС України;

16) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством і ДМС України та вчасність її подання;

17) проводить особистий прийом громадян;

18) скликає та проводить наради з питань, що належать до її компетенції;

19) представляє в установленому порядку ДМС України у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

20) у межах повноважень дає обов’язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату ДМС України та її територіальними органами і територіальним підрозділами доручення;

21) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Голова  ДМС України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови ДМС України призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови ДМС України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови ДМС України звільняє з посад Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДМС України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДМС України утворюється колегія у складі Голови ДМС України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови ДМС України за посадою, визначених Міністром посадових осіб Міністерства. У разі потреби до складу колегії ДМС України можуть входити керівники структурних підрозділів ДМС України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу ДМС України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДМС України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою ДМС України.

13. Працівники ДМС України мають єдиний формений одяг із відповідними знаками розрізнення, що видається безкоштовно, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

14. Працівники ДМС України, які виконують завдання з реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції, а також притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, мають право застосовувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби у випадках та порядку, передбачених Законом України  «Про міліцію».

15. ДМС України використовує транспортні засоби спеціалізованого призначення із символікою ДМС України, обладнані спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями.

16. Працівники ДМС України та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства на умовах і в порядку, передбачених для працівників органів внутрішніх справ.

18. Гранична чисельність державних службовців та працівників ДМС України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату ДМС України затверджується Головою ДМС України за погодженням із Міністром.

17. ДМС України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Штатний розпис, кошторис ДМС України затверджуються Головою ДМС України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Глава Адміністрації Президента України С. ЛЬОВОЧКІН

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1085/2010

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити:

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши Міністерство аграрної політики України;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, реорганізувавши Міністерство економіки України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функції у сфері реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, регулювання цінової політики (крім питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, реорганізувавши Міністерство палива та енергетики України, Міністерство вугільної промисловості України;
Міністерство інфраструктури України, Державну автотранспортну службу України, Державну авіаційну службу України, Державну службу зв’язку України, Державну службу морського та річкового транспорту України, реорганізувавши Міністерство транспорту та зв`язку України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функції з реалізації державної політики у сфері туризму;
Міністерство культури України та Державне агентство України з питань кіно, реорганізувавши Міністерство культури і туризму України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функції з реалізації державної політики у сферах міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин України, релігії;
Міністерство надзвичайних ситуацій України, Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державну інспекцію техногенної безпеки України, реорганізувавши Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державну службу інтелектуальної власності України, Державну службу молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту;
Міністерство екології та природних ресурсів України, Державну екологічну інспекцію України, Державну службу геології та надр України, реорганізувавши Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, реорганізувавши Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України;
Міністерство соціальної політики України, Державну інспекцію України з питань праці, реорганізувавши Міністерство праці та соціальної політики України;
Державну архівну службу України, реорганізувавши Державний комітет архівів України, а також поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері створення та забезпечення функціонування системи страхового фонду документації;
Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, реорганізувавши Державний комітет ветеринарної медицини України, а також поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин;
Державну виконавчу службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів;
Державну казначейську службу України, поклавши на цю Службу функції у сфері казначейського обслуговування державного бюджету;
Державну міграційну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців;
Державну пенітенціарну службу України, реорганізувавши Державний департамент України з питань виконання покарань;
Державну податкову службу України, реорганізувавши Державну податкову адміністрацію України;
Державну пробірну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю;
Державну реєстраційну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у сфері реєстрації релігійних організацій, а також функції Міністерства юстиції України з реалізації державної політики у сфері реєстрації;
Державну санітарно-епідеміологічну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України, реорганізувавши Державний комітет України у справах ветеранів, а також поклавши на цю Службу функцію з реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;
Державну службу статистики України, реорганізувавши Державний комітет статистики України;
Державну службу технічного регулювання України, реорганізувавши Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики;
Державну службу України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, реорганізувавши Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України та Державний комітет України з питань контролю за наркотиками;
Державну службу України з питань захисту персональних даних;
Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;
Державну службу фінансового моніторингу України, реорганізувавши Державний комітет фінансового моніторингу України;
Державне агентство водних ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет України по водному господарству;
Державне агентство екологічних інвестицій України, реорганізувавши Національне агентство екологічних інвестицій України;
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, реорганізувавши Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, реорганізувавши Державне агентство України з управління національними проектами та Державне агентство України з інвестицій та розвитку;
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України, реорганізувавши Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації;
Державне агентство земельних ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет України із земельних ресурсів;
Державне агентство лісових ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет лісового господарства України;
Державне агентство резерву України, реорганізувавши Державний комітет України з державного матеріального резерву;
Державне агентство рибного господарства України, реорганізувавши Державний комітет рибного господарства України;
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, реорганізувавши Міністерство промислової політики України;
Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, поклавши на цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю;
Державну фінансову інспекцію України, реорганізувавши Головне контрольно-ревізійне управління України.

2. Ліквідувати:

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, поклавши його функції на Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України та Державну інспекцію техногенної безпеки України;
Вищу атестаційну комісію України, поклавши її функції на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
Український інститут національної пам’яті;
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;
Державний комітет України у справах національностей та релігій.

3. Перейменувати:

Державний комітет ядерного регулювання України на Державну інспекцію ядерного регулювання України;
Національне космічне агентство України на Державне космічне агентство України.

4. Затвердити Схему організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади (додається).

5. Установити, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.

Центральні органи виконавчої влади, на які цим Указом покладені функції з реалізації державної політики у відповідній сфері, виконують повноваження у визначених сферах компетенції відповідних органів, що ліквідуються згідно з цим Указом.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573 «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади»;
Указ Президента України від 3 квітня 2000 року № 556 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573»;
Указ Президента України від 27 червня 2000 року № 827 «Про внесення змін до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573»;
Указ Президента України від 14 липня 2000 року № 902 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573»;
Указ Президента України від 27 серпня 2000 року № 1031 «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи»;
статтю 4 Указу Президента України від 23 жовтня 2000 року № 1159 «Про Міністерство економіки України»;
статтю 2 Указу Президента України від 5 грудня 2000 року № 1303 «Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;
пункт «а» статті 2 Указу Президента України від 5 червня 2001 року № 405 «Про Міністерство промислової політики України»;
статтю 2 Указу Президента України від 7 серпня 2001 року № 603 «Про Державний комітет України з державного матеріального резерву»;
абзац другий статті 3 Указу Президента України від 21 серпня 2001 року № 724 «Про перейменування Міністерства економіки України»;
частину другу статті 1 Указу Президента України від 13 вересня 2001 року № 836 «Про Державний комітет України у справах національностей та міграції»;
частину другу статті 1 Указу Президента України від 8 листопада 2001 року № 1056 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України»;
статтю 4 Указу Президента України від 22 листопада 2001 року № 1132 «Про реорганізацію Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України»;
пункт 1 статті 3 Указу Президента України від 14 грудня 2001 року № 1213 «Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму»;
статтю 3 Указу Президента України від 27 грудня 2001 року № 1265  «Про Державну службу експортного контролю України»;
Указ Президента України від 3 січня 2002 року № 10 «Про внесення змін до Указів Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573 та від 5 квітня 2001 року № 233»;
Указ Президента України від 5 березня 2002 року № 212 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573»;
статтю 3 Указу Президента України від 16 березня 2002 року № 259 «Про реорганізацію Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України»;
статтю 2 Указу Президента України від 18 вересня 2002 року № 834 «Про Державний комітет України з нагляду за охороною праці»;
статтю 3 Указу Президента України від 1 жовтня 2002 року № 887 «Про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики»;
статтю 3 Указу Президента України від 11 грудня 2002 року № 1153 «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України»;
статтю 3 Указу Президента України від 31 січня 2003 року № 54 «Про перейменування Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України»;
статтю 3 Указу Президента України від 15 липня 2003 року № 700 «Про заходи щодо забезпечення реалізації українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4»;
статтю 2 Указу Президента України від 31 липня 2003 року № 772 «Про реорганізацію Державного комітету у справах охорони державного кордону України»;
статтю 3 Указу Президента України від 19 січня 2004 року № 60 «Про Державний комітет статистики України»;
пункт «а» статті 2 Указу Президента України від 6 лютого 2004 року № 166 «Про Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді»;
статтю 4 Указу Президента України від 15 липня 2004 року № 803 «Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації»;
пункт 1 статті 4 Указу Президента України від 16 липня 2004 року № 811 «Про утворення Міністерства транспорту та зв’язку України»;
статтю 2 Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1144 «Про Державний комітет фінансового моніторингу України»;
пункт «а» статті 3 Указу Президента України від 26 лютого 2005 року № 381 «Про Міністерство України у справах молоді та спорту»;
пункт 1 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 10 жовтня 2005 року № 1430 «Про Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи»;
Указ Президента України від 19 грудня 2005 року № 1784 «Про внесення змін до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади»;
статтю 5 Указу Президента України від 30 грудня 2005 року № 1873 «Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій»;
частини другу та третю статті 1 Указу Президента України від 31 грудня 2005 року № 1900 «Про утворення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів»;
пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 13 березня 2006 року № 216 «Про внесення змін до деяких указів Президента України та визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 21 серпня 2004 року № 964»;
статтю 5 Указу Президента України від 30 січня 2007 року № 56 «Питання Фонду державного майна України»;
Указ Президента України від 28 квітня 2007 року № 365 «Про внесення змін до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573».

7. Кабінету Міністрів України:

1) до завершення реформування системи центральних органів виконавчої влади забезпечувати належне виконання функцій центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, реорганізуються;

2) забезпечити в процесі ліквідації, реорганізації центральних органів виконавчої влади скорочення чисельності державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше, ніж на 30 відсотків;

3) подати у двомісячний строк проекти положень про центральні органи виконавчої влади;

4) вжити заходів щодо ліквідації урядових органів в системі центральних органів виконавчої влади;

5) опрацювати питання оптимізації механізму реалізації державної політики на місцевому рівні, в тому числі щодо функціонування територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

6) вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України не менше, ніж на 50 відсотків;

7) вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

8) здійснити у місячний строк заходи щодо створення державного господарського об’єднання «Укроборонекспорт» з державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами;

9) подати у двомісячний строк в установленому порядку пропозиції про внесення змін до актів законодавства, що випливають із цього Указу;

10) привести в місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

9 грудня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року №1085/2010

СХЕМА
організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади

I. Міністерства:

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство закордонних справ України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство культури України
Міністерство надзвичайних ситуацій України
Міністерство оборони України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство охорони здоров`я України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністерство соціальної політики України
Міністерство фінансів України
Міністерство юстиції України

II. Центральні органи виконавчої влади:

Державна авіаційна служба України
Державна автотранспортна служба України
Державна архівна служба України
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Державна виконавча служба України
Державна казначейська служба України
Державна митна служба України
Державна міграційна служба України
Державна пенітенціарна служба України
Державна податкова служба України
Державна пробірна служба України
Державна реєстраційна служба України
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Державна служба автомобільних доріг України
Державна служба геології та надр України
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Державна служба експортного контролю України
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
Державна служба зв`язку України
Державна служба інтелектуальної власності України
Державна служба молоді та спорту України
Державна служба морського та річкового транспорту України
Державна служба статистики України
Державна служба технічного регулювання України
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками
Державна служба України з питань захисту персональних даних
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Державна служба фінансового моніторингу України
Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство екологічних інвестицій України
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України
Державне агентство земельних ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство резерву України
Державне агентство рибного господарства України
Державне агентство України з питань кіно
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном
Державне агентство України з управління зоною відчуження
Державне космічне агентство України
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Державна екологічна інспекція України
Державна інспекція сільського господарства України
Державна інспекція техногенної безпеки України
Державна інспекція України з питань праці
Державна інспекція ядерного регулювання України
Державна фінансова інспекція України
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
Пенсійний фонд України

III. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом:

Антимонопольний комітет України
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Фонд державного майна України

IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України:

1) через Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України:

Державна служба експортного контролю України
Державна служба статистики України
Державна служба технічного регулювання України
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Державне агентство резерву України
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

2) через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України:

Державна авіаційна служба України
Державна автотранспортна служба України
Державна служба автомобільних доріг України
Державна служба зв`язку України
Державна служба морського та річкового транспорту України
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

3) через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

4) через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України:

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
Державна інспекція України з питань праці
Пенсійний фонд України

5) через Міністра аграрної політики та продовольства України:

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Державне агентство земельних ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство рибного господарства України
Державна інспекція сільського господарства України

6) через Міністра внутрішніх справ України:

Державна міграційна служба України

7) через Міністра культури України:

Державне агентство України з питань кіно

8) через Міністра надзвичайних ситуацій України:

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Державне агентство України з управління зоною відчуження
Державна інспекція техногенної безпеки України

9) через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України:

Державна служба інтелектуальної власності України
Державна служба молоді та спорту України
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України

10) через Міністра охорони здоров`я України:

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

11) через Міністра екології та природних ресурсів України:

Державна служба геології та надр України
Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство екологічних інвестицій України
Державна екологічна інспекція України

12) через Міністра фінансів України:

Державна казначейська служба України
Державна митна служба України
Державна податкова служба України
Державна пробірна служба України
Державна служба фінансового моніторингу України
Державна фінансова інспекція України

13) через Міністра юстиції України:

Державна архівна служба України
Державна виконавча служба України
Державна пенітенціарна служба України
Державна реєстраційна служба України
Державна служба України з питань захисту персональних даних.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

Добавить комментарий

imbalance isuzu-midi